Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS ČIKAGOJE (JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS)

Adresas: 455 N Cityfront Plaza Dr., Suite 800, Chicago, IL 60611, USA

plačiau »

Tel. +1 312 397 0382 
Faksas +1 312 397 0385
El. paštas

Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.04.18 / Atnaujinta 2017.02.24 13:57

Lietuvos Respublikos piliečiai po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijose įregistravę arba nutraukę santuoką, privalo ją įtraukti į apskaitą Lietuvoje. Įtraukus santuoką arba ištuoką į apskaitą , išduodamas lietuviškas santuokos arba ištuokos liudijimas.

Lietuvos Respublikos piliečiai registruojant ar įtraukiant į apskaitą  santuoką gali : pasilikti savo turimą pavardę, prie turimos pavardės pridėti sutuoktinio pavardę arba pakeisti pavardę į sutuoktinio.

Lietuvos Respublikos piliečių pavardės dokumentuose rašomos tik lietuviškomis raidėmis (X, W, Q transkribuojamos į KS, V, ir t.t. nebus rašomos). Užsienio valstybių piliečių bei jų vaikų asmens vardai ir pavardės liudijimuose rašomi juos paraidžiui perrašant be šalutinių (diakritinių) ženklų.

Jei vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas po 1990 m. kovo 11 d. įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, jo tėvai privalo šį gimimą įtraukti į apskaitą Lietuvoje. Įtraukus vaiko gimimą į apskaitą Lietuvoje, išduodamas lietuviškas vaiko gimimo liudijimas.

Lietuvos Respublikos piliečio dukters pavardė, nepateikus vaiko JAV paso, gali būti registruojama tik moteriška galūne. Pateikus JAV pasą mergaitės pavardė bus perrašoma į lietuviškus dokumentus tokia, kokia yra JAV pase.

Dėl pakartotinių civilinės metrikacijos liudijimų išdavimo į konsulines įstaigas gali kreiptis tik Lietuvos Respublikos piliečiai. Visi kiti asmenys turi kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigas tiesiogiai.

DĖMESIO:

Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis ir asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvos civilinės metrikacijos skyriuose, gali pateikti prašymus apskaityti užsienyje gimusio vaiko gimimą, užsienyje sudarytą santuoką bei atlikti daug kitų veiksmų per elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS. Atsiimant dokumentus būtina pateikti per MEPIS siųstų dokumentų originalus.

Konsulinėse įstaigose pateikti dokumentai dėl civilinės metrikacijos nagrinėjami Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje.

Užsienyje sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

 • Prašymas;
 • Užsienio valstybėje išduotas santuokos liudijimas, patvirtintas apostile, su tiksliu vertimu į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: "Tvirtinu, kad gerai moku anglų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš anglų kalbos”, parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo). Vertimo tvirtinti nereikia;
 • Sutuoktinių pasai;
 • Ištuokos liudijimas (Lietuvos piliečiams- Lietuvoje išduotas ištuokos liudijimas net jei buvusi santuoka sudaryta užsienyje), jei vienas iš sutuoktinių yra išsituokęs arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu sutuoktinis yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę;
 • Konsulinis mokestis už dokumento pareikalavimą.

 Užsienyje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

 • Prašymas;
 • Užsienio valstybėje išduotas teismo sprendimas (ar jo rezoliucinė dalis) dėl ištuokos, patvirtintas apostile, su tiksliu vertimu į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: "Tvirtinu, kad gerai moku anglų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš anglų kalbos", parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo). Vertimo tvirtinti nereikia;
 • Asmens pasas;
 • Konsulinis mokestis už dokumento pareikalavimą.

Užsienyje gimusių vaikų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

 • Prašymas. Prašymą turi pasirašyti vienas iš tėvų;
 • Užsienio valstybėje išduotas gimimo liudijimas, patvirtintas apostile, su tiksliu vertimu į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: ,,Tvirtinu, kad gerai moku anglų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš anglų kalbos”, parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo). Vertimo tvirtinti nereikia;
 • Tėvų pasai;
 • Lietuviškas santuokos liudijimas (jei susituokę). Jeigu tėvų santuoka nėra apskaityta Lietuvoje, turi būti pateikiami dokumentai užsienyje sudarytai santuokai apskaityti Lietuvoje;
 • Konsulinis mokestis už dokumento pareikalavimą.

Vardo, pavardės, tautybės keitimas, kai priežastis nėra santuokos apskaitymas

SVARBU:

Dėl vardo, pavardės, tautybės keitimo siūlome pirmiausiai pasiteirauti Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje, nes keitimo procedūra yra griežtai apibrėžta įstatymais ir lietuvių kalbos taisyklėmis.

Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas

Santuokų registravimas diplomatinėse atstovybėse

 • Santuokos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose registruojamos tik tarp Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėje ir deklaravusių išvykimą iš Lietuvos Respublikos.
 • Santuoka registruojama toje diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra vieno iš susituokiančiųjų gyvenamoji vieta.
 • Už santuokos registravimą imamas konsulinis mokestis.
 • Pateikiami dokumentai:
  • Nustatytos formos prašymas pildomas konsulate;
  • Asmens tapatybės dokumentai (pasai arba asmens tapatybės kortelės);
  • Gimimo liudijimai.
 • Informacija apie santuokos registravimą yra viešai skelbiama diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos interneto puslapyje ir skelbimų lentoje ne vėliau negu prieš dvi savaitės iki santuokos registravimo dienos. Skelbiami šie duomenys: pareiškėjų vardai, pavardės, gimimo datos, santuokos registravimo data ir laikas.
 • Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos, dalyvaujant patiems susituokiantiesiems ir dviem liudytojams.
 • Santuoka registruojama įrašant santuokos sudarymo įrašą ir išduodant santuokos liudijimą.

Mirties apskaitymas per diplomatines atstovybes

 • Laisvos formos prašymas;
 • JAV išduotas mirties liudijimas (apsotilė nebūtina) su tiksliu vertimu į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: "Tvirtinu, kad gerai moku anglų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš anglų kalbos”, parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo). Vertimo tvirtinti nereikia;
 • Velionio Lietuvos Respublikos paso ir asmens tapatybės kortelės originalai (jei turėjo);
 • Konsulinis mokestis už dokumento pareikalavimą.

Naujienlaiškio prenumerata