Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS ČIKAGOJE (JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS)

Adresas: 455 N Cityfront Plaza Dr., Suite 800, Chicago, IL 60611, USA

plačiau »

Tel. +1 312 397 0382 
Faksas +1 312 397 0385
El. paštas

Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.04.18 / Atnaujinta 2014.05.14 11:46

Asmens grįžimo pažymėjimas išduotamas Lietuvos Respublikos piliečiams, tik grįžimui į Lietuvą, jeigu jiems esant užsienio valstybėje, pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento.

Asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento.

Buvimo valstybėje gimusiems vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento (toliau – užsienio valstybėje gimęs vaikas).

Užsienio valstybės piliečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar Europos Sąjungos teisės aktais.

Asmens grįžimo pažymėjimo (AGP) išdavimo tvarka

 • Dokumentus pateikus paštu (visą komplektą, įskaitant paso originalą, mokestį ir t.t.), pažymėjimas atsiimamas tik asmeniškai.
 • Dokumentus pateikus asmeniškai, pažymėjimas gali būti siunčiamas paštu. Pageidaujant, kad pažymėjimas būtų siunčiamas, kartu su dokumentais būtina pateikti sau adresuotą ir apmokėtą voką.
 • AGP išduodamas tik Lietuvos Respublikos gyventojų registre įrašytais vardais ir pavardėmis. Pvz.: Lietuvos pilietė ištekėjo JAV ir pasikeitė pavardę, tačiau neapskaitė santuokos Lietuvoje (nepakeitė pavardės registre). Jai kelionės dokumentas nauja pavarde nebus išduotas.
 • AGP galioja ne ilgiau 15 dienų nuo išdavimo dienos.

Pateikiami dokumentai:

 • Tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis (didžiosiomis raidėmis) užpildytas nustatytos formos prašymas. Jei pažymėjimo prašoma nepilnamečiui, prašymas pasirašomas vieno iš tėvų ir pateikiamas pasirašiusiojo pasas. Jei vaiko pavardė skiriasi nuo tėvų, pateikiami tai paaiškinantys dokumentai (ištuokos, santuokos liudijimai);
 • Dvi 35x45 mm dydžio (gali būti didesnės) nuotraukos šviesiame fone, atitinkančios asmens amžių;
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasas; jei pasas prarastas - pranešimas apie asmens tapatybę patvirtinančio dokumento praradimą bei kiti asmens tapatybės dokumentai;
 • Pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, tuo atveju, jeigu pareiškėjas prašo išduoti AGP vietoj prarasto ar negaliojančio daugiau kaip pusę metų asmens tapatybės dokumento;
 • Dokumentai patvirtinantys kelionės datas (bilietų rezervacija);
 • Siunčiant dokumentus paštu ant atskiro lapo nurodomas adresas, telefonas, el. pašto adresas ir numatoma išvykimo data;
 • Konsulinis pareigūnas gali reikalauti, kad asmuo pateiktų papildomus duomenis, įrodančius jo asmens tapatybę arba patikslintų jau pateiktus duomenis;
 • Konsulinis mokestis.

Naujienlaiškio prenumerata