Konsulinių pareigūnų atsisakymo atlikti notarinius veiksmus pagrindai

Sukurta 2018.09.27

Konsulinis pareigūnas privalo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu:

  • įstatymo nustatytais atvejais notarinį veiksmą turi atlikti notaras;
  • pateiktas notariškai tvirtinti sandoris neatitinka teisės aktų reikalavimų arba sudaromas turint žinomai priešingą visuomenės interesams tikslą;
  • sandoris sudaromas per atstovą, kurio įgaliojimai sudaryti sandorį nėra tinkamai įforminti arba kuris sudaro sandorį viršydamas jam suteiktus įgaliojimus;
  • asmenys nepateikė visų reikalingų dokumentų sandoriui sudaryti;
  • dėl notarinių veiksmų atlikimo kreipėsi neveiksnus asmuo, taip pat asmuo, kuris yra tokios būsenos, kad negali suprasti savo veiksmų reikšmės (apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų);
  • dėl sandorio patvirtinimo kreipėsi ribotai veiksnus asmuo, neturintis tėvų, įtėvių ar rūpintojo sutikimo;
  • jei asmuo nesutinka konsuliniam pareigūnui sumokėti nustatyto konsulinio mokesčio už notarinio veiksmo atlikimą;
  • jei fizinis asmuo neturi asmens tapatybę patvirtinančio dokumento;
  • kitais atvejais, kai notarinio veiksmo atlikimas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ar neatitinka jų reikalavimų.

Naujienlaiškio prenumerata