Informacija grįžtantiems Informacija grįžtantiems
  Diasporos jaunimui Diasporos jaunimui
  Kaip užsiregistruoti konsulinėms paslaugoms Kaip užsiregistruoti konsulinėms paslaugoms
  Programėlė „Keliauk saugiai“ Programėlė „Keliauk saugiai“
  Ekonominės diplomatijos komanda Ekonominės diplomatijos komanda
  Konsulinė informacija keliaujantiems Konsulinė informacija keliaujantiems

  Kaip mus rasti?

  Tel. +1 312 397 0382 
  El. paštas
  • Nijole Shuberg Photography www.nspictrue.com (256)(1).jpg RSS LR Generalinio konsulato Čikagoje 100-mečio sukaktis Įkelta2024.02.19

   Vasario 17 d. Čikagoje paminėtas LR generalinio konsulato įkūrimo 100-metis ir Lietuvos valstybės atkūrimo diena – Vasario 16-oji. 

  • 422293197_787414076749587_4846232236637816753_n.jpg Kviečiame į LR Generalinio konsulato Čikagoje 100-mečio minėjimą! Įkelta2024.02.14

   Šiemet sukanka 100 metų kai 1924 m. vasario 16 d. buvo įsteigtas Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje. Šis Konsulatas veikia veiname didžiausių lietuvių telkinių užsienyje ir, bendradarbiaujant su JAV lietuvių bendruomenėmis, buvo aktyvus Lietuvos valstybingumo reiškėjas nesustabdęs savo veiklos net ir sunkiausiu Lietuvos istorijos laikotarpiu. Diplomatinės atstovybės yra valstybės veidas užsienyje bei vienas užsienio politikos įgyvendinimo vykdytojų.
   Kviečiame kartu paminėti LR generalinio konsulato 100-metį ir Vasario 16-ąją - Lietuvos Nepriklausomybės dieną!

   Kada: šeštadienį, vasario 17 d., 5:00 pm
   Kur: Čiurlionio galerijoje, Čikagos Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL

   Programoje
   Generalinio konsulato Čikagoje istorijos apžvalga
   Čikagoje dirbusių Generalinių konsulų video sveikinimai
   Koncertas - Jonas Vozbutas (akordeonas) ir Regina Marozienė (kanklės)
   Malonus pabendravimas prie vaišių

   Organizatoriai: LR generalinis konsulatas Čikagoje, Lituanistikos tyrimo centras, Balzeko lietuvių kultūros muziejus, Čiurlionio galerija, Čikagos Jaunimo centras, JAV lietuvių bendruomenė, Arvydas Reneckis.

  • Vasario 16 d. - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną - Lietuvos Respublikos konsulatas Čikagoje nedirbs Įkelta2024.02.14

   Vasario 16 d., penktadienį, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje nedirbs – švenčiama Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

   Nelaimingų atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais prašome skambinti į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją telefonu +370 5 2362444 arba kreiptis elektroniniu paštu [email protected].

  • Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje skelbia atranką užimti pakaitinio raštvedžio pareigybę. Įkelta2024.01.16

   Pareiginės algos koeficientas nuo 1,14.

   Reikalavimai:

              1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

              2. mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu, mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;

              3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

              4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;

              5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;

              6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

              7. būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;

              8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, arba nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

    

   Funkcijos:

              1. pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;

              2. teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;

              3. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;

              4. priima lankytojus, konsulinius dokumentus,  tvarko konsulinę korespondenciją;

              5. rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;

              6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;

              7. atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;

              8. formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;

              9. pagal kompetenciją palaiko  ryšius su lietuvių bendruomene;

              10. ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;

              11. vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

   Privalumas - administracinio darbo patirtis, konsulinio darbo patirtis.

   Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

   Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2024 m. sausio 30 d. (įskaitytinai) elektroniniu paštu [email protected], turi pateikti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką. Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2024 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Čikagoje patalpose arba nuotoliniu būdu. Papildoma informacija teikiama telefonu (312) 397-0382 arba elektroniniu paštu [email protected].

  • Xmas2023.jpg Gruodžio 25 ir 26 d. ir sausio 1-ąją KONSULATAS NEDIRBS Įkelta2023.12.22
   Primename, kad Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje nedirbs gruodžio 25 ir 26 d.– šv. Kalėdų dienomis ir sausio 1-ąją – Naujųjų metų dieną.
   Nelaimingų atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais maloniai prašome skambinti į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją telefonu +
  • Lapkričio 1 ir 2 dienomis Konsulatas nedirbs Įkelta2023.10.31

   Informuojame, kad 2023 m. lapkričio 1 d. - Visų Šventųjų dieną, ir lapkričio 2 d. - Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dieną, Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje nedirbs.

   Pirminės konsultacijos skubios konsulinės pagalbos klausimais kreiptis telefonu +370 5 236 24, kitais klausimais [email protected]

   Please be informed that the Embassy of the Republic of Lithuania will be closed on 1 and 2 of November due to All Saints' and All Souls' Days.

  • Mineapolis_Logo.png Lapkričio 18 d. rengiama konsulinė misija Mineapolyje Įkelta2023.10.26

   Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje 2023 m. lapkričio 18 d., šeštadienį, rengia konsulinę misiją Mineapolyje, Minesotos valstijoje. Lietuvos konsuliniai pareigūnai tą dieną priims šiuos Lietuvos Respublikos piliečių dokumentus:

   • prašymus išduoti ar pakeisti pasą ir asmens tapatybės kortelę;
   • pranešimus apie prarastus asmens tapatybės dokumentus;
   • prašymus įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus;
   • prašymus pakeisti vardą, pavardę;
   • prašymus išduoti civilinės būklės aktą patvirtinančius įrašus;
   • prašymus dėl dokumentų pareikalavimo iš Lietuvos Respublikos institucijų;
   • pranešimus apie kitos valstybės pilietybės įgijimą (tvirtins elektroniniu būdu į MIGRIS sistemą įkeltų pranešimų apie kitos valstybės pilietybės įgijimą dokumentų autentiškumą).

    

   Konsulinė misija vyks adresu: 6330 Barrie Rd., Edina, MN 55435. Asmenys bus priimami nuo 9.00 iki 18.00 val. 

   Konsulinės misijos metu bus aptarnaujami tik iš anksto užsiregistravę ir registracijos patvirtinimą gavę asmenys. Registracija į priėmimą vyksta elektroninės registracijos sistemoje iki lapkričio 15 dienos. Konsulinių misijų metu konsulinių paslaugų mokestis didinamas 50 proc. (konsulinio mokesčio dydžiai skelbiami čia).  

   Informacija apie konsulinės misijos pareigūnų atliekamas funkcijas ir reikalingus pateikti dokumentus skelbiama Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Čikagoje interneto svetainėje, pasiteirauti dėl teikiamų konsulinių paslaugų galite telefonu +1 312 397 0382  ir el. paštu [email protected]. Šiuo el. paštu kreiptis taip pat kviečiami asmenys, kuriems reikalinga tik konsultacija dėl atstovybės teikiamų konsulinių paslaugų ir kurie nepageidauja registruotis dokumentų misijos metu pateikimui.

   Prašome prieš registruojantis į konsulinę misiją įvertinti, ar reikalingos Lietuvos institucijų paslaugos nebūtų galima gauti nuotoliniu būdu. Toliau pateikiame užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams aktualių paslaugų sąrašą ir nuorodas į interneto portalus, per kuriuos galima kreiptis dėl šių paslaugų:

    

   migracija.lt

   • pranešimas apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą;

   ePaslaugos.lt

   • išvykimo iš Lietuvos deklaravimas;
   • pažymos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą ar teistumą (neteistumą) išdavimas;

   iPasas.lt

   • užsienyje registruotų civilinės būklės aktų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje;
   • civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų ir jų daugiakalbių formų išdavimas;
   • pažymų dėl šeiminės padėties ir apie kliūčių santuokai nebuvimą išdavimas;
   • gimimo registravimas;
   • tėvystės pripažinimo registravimas;
   • prašymo registruoti santuoką pateikimas;
   • vardo, pavardės keitimas dėl užsienio valstybėje įregistruotų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje;

   eNotaras.lt

   • sutarčių, įgaliojimų, pareiškimų ir kitų dokumentų tvirtinimas (išskyrus testamentų tvirtinimą ir jų priėmimą saugoti bei fakto, kad asmuo gyvas ir yra tam tikroje vietoje, tvirtinimą);

    

   Elektroninio archyvo informacinė sistema

   • darbo stažą ir gautą atlyginimą patvirtinančių dokumentų išdavimas;
   • civilinį metrikacijos faktą (gimimo, santuokos, santuokos nutraukimo ar mirties) iki 2007 metų patvirtinančių dokumentų išdavimas;
   • gyvenimo Lietuvoje faktą (iki 1942 m.) ir šeimos sudėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas;
   • kitų dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas.
  Daugiau naujienų

  Naujienlaiškio prenumerata

  Captcha