Politinis bendradarbiavimas

Sukurta 2014.04.18 / Atnaujinta 2020.03.30 14:29

Lietuvos politiniai santykiai su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis

Dvišaliai Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų santykiai remiasi vertybių bendrumu, bendrais tikslais ir bendra darbotvarke, politine ir praktine parama bei bendradarbiavimu įvairiose srityse. Bendradarbiaujant siekiama politinių, kultūrinių, ekonominių ir žmogiškųjų kontaktų stiprinimo tarp Lietuvos ir JAV ir bendrų projektų įgyvendinimo Europos Sąjungos kaimynystėje ir kituose mūsų šaliai svarbiuose pasaulio regionuose.

Lietuva ir JAV įtvirtino diplomatinius santykius 1922 m. liepos 28 d. Per visą Sovietų Sąjungos okupacijos laikotarpį 1939-1991 m. JAV niekuomet nepripažino priverstinės Lietuvos ir kitų Baltijos šalių aneksijos prie Sovietų Sąjungos. Dėl JAV valdžios nepripažinimo politikos Lietuvos diplomatinė atstovybė Vašingtone išlaikė savo diplomatinį statusą Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Lietuvos trispalvė, drauge su kitų nepriklausomų šalių vėliavomis, plevėsavo JAV valstybės departamente per ilgus okupacijos metus. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, diplomatinė atstovybė tęsė savo veiklą kaip nepriklausomos Lietuvos Respublikos Ambasada Jungtinėse Amerikos Valstijose. Nuo 2010 m. rugpjūčio jai vadovauja ambasadorius Žygimantas Pavilionis.

Lietuvos Respublikos Generaliniai konsulatai veikia Čikagoje ir Niujorke, o Lietuvos Garbės konsulų tinklas išsiplėtojęs įvairiose JAV valstijose.

Gausi Lietuvių bendruomenė JAV išlaikė ir puoselėja dvasinius, kultūrinius ir šeimyninius ryšius su istorine tėvyne, kurie šiandien virto įvairiapusiu bendradarbiavimu tarp Lietuvos ir JAV. Lietuvių bendruomenė bendradarbiauja su Lietuvos ambasada JAV ir kitomis Lietuvos valdžios institucijomis Lietuvoje.

Lietuvos Ambasada JAV bendradarbiauja su JAV žydų organizacijomis – Amerikos žydų komitetu, YIVO institutu ir B’nai B’rith tarptautine organizacija. Drauge yra siekiama išsaugoti kultūrinį ir istorinį paveldą abiejose šalyse ir skatinti bendradarbiavimą tarp abiejų tautų.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1991 m., JAV vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos suteikė daug įvairios pagalbos, kuri buvo nukreipta stiprinti jaunos nepriklausomos demokratinės valstybės visuomenines ir valdžios institucijas bei rinkos ekonomiką.

Baltijos valstybės pasirašė Partnerystės chartiją su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 1998 m. sausio 16 d. Vašingtone. Baltijos partnerystės chartija prisidėjo prie Lietuvos narystės NATO ir visuomet liks istorinės svarbos sutartimi. 2003 m. gegužės 8 d. JAV Senatas vienbalsiai ratifikavo NATO narystės protokolus ir 2004 m. kovo mėn. trys Baltijos šalys tapo NATO narėmis. Šiandien Baltijos partnerystės chartijos kontekste išsivystė naujos bendradarbiavimo formos, kurios nukreiptos regioninio bendradarbiavimo linkme. Viena iš jų – e-PINE – Sustiprinta Šiaurės Europos Partnerystė.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha