Asmens tapatybės kortelė ir pasas

Sukurta 2014.04.18 / Atnaujinta 2023.08.10 18:15

Pasas

Bendra informacija

Pasas yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę bei pilietybę ir skirtas vykti į užsienio valstybes arba naudoti Lietuvos Respublikoje.

Prašymus išduoti ar pakeisti pasą Lietuvos Respublikos generaliniam konsulatui Čikagoje gali pateikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys JAV ir kurie nustatyta tvarka deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos. Jeigu savo išvykimo iš Lietuvos iki šiol nesate deklaravę, tai galėsite padaryti konsulate pateikdami dokumentus išduoti ar pakeisti pasą. Jeigu deklaruoti savo išvykimo iš Lietuvos į užsienio valstybę nepageidaujate, dėl paso išdavimo ar pakeitimo Jums reikia asmeniškai kreiptis į bet kurią migracijos tarnybą Lietuvoje.

Pasas išduodamas ar keičiamas konsulate tik bendra tvarka, t.y., procedūra gali užtrukti iki 2 mėnesių nuo dokumentų pateikimo dienos. Skubos tvarka pasas per konsulatą neišduodamas ir nekeičiamas.

Pasas keičiamas, kai:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą, tautybę;
 • jis tapo netinkamas naudoti;
 • jame yra netikslių įrašų;
 • išnaudoti vizoms skirti lapai;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • to pageidauja pilietis.

Priklausomai nuo piliečio amžiaus, pasas galioja 2 metus (vaikui iki 5 m.), 5 metus (vaikui nuo 5 iki 16 m.) arba 10 metų (nuo 16 m.) nuo išdavimo datos.

Dokumentų pateikimas

Dokumentus dėl paso išdavimo ar keitimo konsulatui pilietis pateikia tik asmeniškai, o iki 16 metų – kartu su vienu iš tėvų. Dokumentus galima pateikti ir konsulinių misijų metu.

Piliečiui iki 2 metų amžiaus atvykimas į Konsulatą pateikinat dokumentus dėl paso/ATK nėra būtinas.

Konsulate esančia biometrinių duomenų registravimo įranga yra padaroma piliečio nuotrauka, o piliečiams nuo 12 metų amžiaus yra nuskaitomi kairės ir dešinės rankų smilių atspaudai.

Piliečiui iki 16 metų dokumentus dėl paso išdavimo ar keitimo  pildo vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjas (rūpintojas), arba socialinės globos įstaigos atstovas. Jei vaiko tėvai išsituokę, dokumentus pasui išduoti ar keisti teikia vienas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, arba pastarojo rašytiniu sutikimu – kitas iš tėvų. Rašytiniame sutikime jį surašiusio vieno iš tėvų parašas turi būti patvirtintas notaro.

Jei dėl paso kreipiasi 16 metų sulaukęs pilietis, kuriam dar nebuvo išduotas joks asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas ir jam nėra 18 metų, tai tam, kad būtų patvirtinta tokio piliečio asmens tapatybė į konsulatą su juo privalo atvykti ir vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) ir pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (-us).

Pasui išduoti ar keisti reikalingi dokumentai

Dėl paso išdavimo ar keitimo pilietis turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą išduoti (keisti) pasą. Prašymas pildomas konsulate;
 • pasą, kurį keičia;
 • asmens tapatybės kortelę, jei ji piliečiui buvo išduota, o pasą pilietis prarado ar pasas jam nebuvo išduotas, ar keičiasi asmens duomenys;
 • prašymą pildančio vieno iš tėvų galiojantį pasą arba galiojančią asmens tapatybės  kortelę, kai kreipiamasi dėl paso vaikui iki 16 metų. Jeigu prašymą pateikia vaiko globėjas, kartu su globėjo pasu ar asmens tapatybės kortele pateikiamas ir globą nustatantis dokumentas;
 • užsienio valstybės piliečio pasą ir Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimą patvirtinančius dokumentus, kai dėl paso išdavimo kreipiasi Lietuvos Respublikos pilietybę įgijęs kitos šalies pilietis;
 • duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus, jei pasikeitė piliečio vardas, pavardė ar kiti duomenys (žr. Civilinė metrikacija);
 • kitus dokumentus, jei asmeniui nebuvo išduotas pasas arba asmens tapatybės kortelė - lietuviškas gimimo liudijimas, vaiko kelionės dokumentas;
 • 2 tapačios piliečio amžių atitinkančias nuotraukos, kai prašoma paso vaikui iki 1 metų amžiaus arba kai nėra galimybės padaryti nuotrauką konsulate esančia biometrinių duomenų registravimo įranga.
 • Konsulinį mokestį už paso išdavimą galima sumokėti tik banko kortelėmis arba pinigine perlaida (Money Order). Nepilnamečiams iki 18 metų ir pensinio amžiaus piliečiams taikoma 50 proc. nuolaida (tik vienam dokumentui).

Paso siuntimas iš anksto apmokėtu saugiu paštu

Piliečiui pageidaujant pasas gali būti siunčiamas iš anksto apmokėtu saugiu paštu: USPS arba UPS (FedEx paslaugomis nesinaudojame). Prašymą pasą siųsti paštu kartu su sau adresuotu ir apmokėtu voku reikia pateikti konsulate kreipiantis dėl paso išdavimo ar keitimo (prašymas pildomas konsulate). Jūsų pasirinktas ir apmokėtas vokas privalo turėti siuntimo eigos numerį (angl. “tracking number”). Už paštu siunčiamą pasą pilietis prisiima visišką atsakomybę bei pasižada informuoti konsulinę įstaigą apie gautą naują pasą.

Paštu išsiųstas pasas nėra aktyvuojamas ir negalioja tol, kol konsulatas paštu, faksu arba elektroniniu paštu negauna piliečio užpildyto ir pasirašyto pranešimo apie paso gavimą.

Asmens tapatybės kortelė

Bendra informacija

Asmens tapatybės kortelė (toliau - ATK) yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas naudoti Lietuvos Respublikoje ir gali būti naudojama vykti į užsienio valstybes, kurios pripažįsta asmens tapatybė kortelę kaip kelionės dokumentą ir nereikalinga viza.

Šalys, kurios pripažįsta ATK kaip kelionės dokumentą.

Nuo 2009 m. sausio 1 d. išduotos ATK gali būti naudojamos asmens tapatybei elektroninėje erdvėje patvirtinti  ar nustatyti ir elektroniniams duomenims pasirašyti.

ATK kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) išduodami tik asmenims nuo 18 metų.

Per konsulatą ATK gali būti išduodamas arba keičiamas tik Lietuvos Respublikos piliečiui, deklaravusiam savo išvykimą į užsienio valstybę. Jeigu savo išvykimo iš Lietuvos iki šiol nesate deklaravę, tai galėsite padaryti pateikdami dokumentus konsulate ATK išduoti ar pakeisti. Jeigu deklaruoti savo išvykimo iš Lietuvos į užsienio valstybę nepageidaujate, dėl ATK išdavimo ar pakeitimo Jums reikia asmeniškai kreiptis į bet kurią Migracijos tarnybą Lietuvoje.

ATK išduodama ar keičiama konsulate tik bendra tvarka, t.y., procedūra gali užtrukti iki 2 mėnesių nuo dokumentų pateikimo dienos. Skubos tvarka ATK per konsulatą neišduodama ir nekeičiama.

ATK keičiama, kai:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • ji tapo netinkama naudoti;
 • joje yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jos galiojimo laikas;
 • to pageidauja pilietis.

Priklausomai nuo piliečio amžiaus, ATK galioja 2 metus (vaikui iki 5 m.), 5 metus (vaikui nuo 5 iki 16 m.), 10 metų (nuo 16 iki 75 m.) arba 20 metų ( piliečiui nuo 75 m. ).

Dokumentų pateikimas

Dokumentus dėl ATK išdavimo ar keitimo konsulatui pilietis pateikia tik asmeniškai, o iki 16 metų – kartu su vienu iš tėvų. Dokumentus galima pateikti ir konsulinių misijų metu.

Piliečiui iki 1 metų nebūtina dalyvauti pateikiant dokumentus dėl ATK išdavimo.

Konsulate esančia biometrinių duomenų registravimo įranga yra padaroma piliečio nuotrauka, o piliečiams nuo 12 metų amžiaus yra nuskaitomi kairės ir dešinės rankų smilių atspaudai.

Piliečiui iki 16 metų dokumentus dėl ATK išdavimo ar keitimo  pildo vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjas (rūpintojas), arba socialinės globos įstaigos atstovas. Jei vaiko tėvai išsituokę, dokumentus pasui išduoti ar keisti teikia vienas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, arba pastarojo rašytiniu sutikimu – kitas iš tėvų. Raštiniame sutikime jį surašiusio vieno iš tėvų parašas turi būti patvirtintas notaro.

Jei dėl ATK kreipiasi 16 metų sulaukęs pilietis, kuriam dar nebuvo išduotas joks asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas ir jam nėra 18 metų, tai tam, kad būtų patvirtinta tokio piliečio asmens tapatybė į konsulatą su juo privalo atvykti ir vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) ir pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (-us).

ATK išduoti ar keisti reikalingi dokumentai

Dėl ATK išdavimo ar keitimo pilietis turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą išduoti (keisti) ATK. Prašymas pildomas konsulate;
 • ATK, kurią keičia;
 • pasą, jei jis jį yra gavęs, o ATK piliečiui nebuvo išduota arba ji buvo prarasta;
 • prašymą pildančio vieno iš tėvų pasą arba asmens tapatybės  kortelę, kai kreipiamasi dėl paso vaikui iki 16 metų. Jeigu prašymą pateikia vaiko globėjas, kartu su globėjo pasu ar asmens tapatybės kortele pateikiamas ir globą nustatantis dokumentas;
 • užsienio valstybės piliečio pasą ir Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimą patvirtinančius dokumentus, kai dėl ATK išdavimo kreipiasi Lietuvos Respublikos pilietybę įgijęs kitos šalies pilietis;
 • duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus, jei pasikeitė piliečio vardas, pavardė ar kiti duomenys (žr. Civilinė metrikacija);
 • kitus dokumentus, jei asmeniui nebuvo išduotas pasas arba asmens tapatybės kortelė - lietuviškas gimimo liudijimas, vaiko kelionės dokumentas;
 • 2 tapačias piliečio amžių atitinkančias nuotraukos, kai prašoma paso vaikui iki 1 metų amžiaus arba kai nėra galimybės nuskaityti piliečio veido atvaizdo biometrinių duomenų registravimo įranga
 • Konsulinį mokestį už asmens tapatybės kortelės išdavimą galima sumokėti tik banko kortelėmis arba pinigine perlaida (Money Order). Nepilnamečiams iki 18 metų ir pensinio amžiaus piliečiams taikoma 50 proc. nuolaida (tik vienam dokumentui).
 • Pateikiant prašymą dėl ATK išdavimo ar keitimo pilietis privalo susipažinti su ATK sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygomis.

 

ATK siuntimas iš anksto apmokėtu saugiu paštu

ATK ir vokas su slaptažodžiu yra siunčiami atskirai, todėl pateikiant prašymą ATK siųsti paštu yra pateikiamas:

1. Prašymas dėl ATK ir voko siuntimo paštu.  Prašymas pildomas konsulate;

2.2 (du) sau adresuoti ir apmokėti vokai - vienas dėl ATK siuntimo, kitas dėl voko su slaptažodžiu siuntimo. Jūsų pasirinkti ir apmokėti vokai privalo turėti siuntimo eigos numerį (angl. “tracking number”).

1 etapas - kai konsulatas gauna piliečio ATK, tuomet piliečiui kartu su jo ATK yra siunčiamas informacinis pranešimas, kad pilietis per 5 kalendorines dienas nuo ATK gavimo privalo išsiųsti konsulatui rašytinį pranešimą apie ATK gavimą. Pranešimas konsulatui siunčiamas el. paštu, faksu ar paštu. Tik konsulatui gavus piliečio pranešimą apie ATK gavimą, konsulatas gali ATK aktyvuoti, t.y., padaryti šį dokumentą galiojančiu ir išsiųsti piliečiui 2 (antrą) voką su slaptažodžiu.

2 etapas - gavus rašytinį piliečio pranešimą, kad ATK gauta, piliečiui yra išsiunčiamas 2 (antras) vokas su slaptažodžiu ir informacinis pranešimas, kad pilietis per 5 kalendorines dienas nuo voko su slaptažodžiu gavimo privalo išsiųsti konsulatui rašytinį pranešimą, kad vokas gautas. Šiame pranešime pilietis taip pat turi savo parašu patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygomis, ir kartu nurodyti datą. Pranešimas konsulatui siunčiamas el. paštu, faksu ar paštu.

3 etapas – konsulatui gavus piliečio rašytinį pranešimą, kad jam yra įteiktas vokas su slaptažodžiu yra aktyvuojami ATK sertifikatai.

Kur panaudoti ATK su elektroniniu parašu. Paslaugos

Su ATK turinčią elektroninį parašą galima užsakyti paslaugas internetu.

Šios paslaugos yra:

 • VMI elektroninio deklaravimo paslaugos: gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos:
 • išvykimo deklaracijos, atvykimo ar pakeistos gyvenamosios vietos
 • deklaracijos.
 • Valstybinio socialinio draudimo paslaugos (SODRA): suvestinės apie išmokas, stažą, draudimo laikotarpius, prognozuojamą pensijos dydį, duomenų teikimą kitoms įstaigoms,
 • savanoriškas draudimas,
 • prašymai pašalpoms/išmokoms/pensijoms/kompensacijoms.
 • Registrų duomenų gavimas: Gyventojų, Hipotekos, Testamentų, Turto arešto aktų, Vedybų sutarčių registrų;
 • Valstybinės ligonių kasos duomenys apie suteiktų medicininių paslaugų ir išrašytų medikamentų apimtį.
 • Pažymų gavimas: apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeiminę padėtį;
 • teistumo (neteistumo) pažyma;
 • atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos ir kitos;
 • prašymo pateikimas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, norint gauti valstybės bei valstybės remiamas paskolas;
 • Su statyba susijusių dokumentų išdavimas (leidimai statyti ir kt.);
 • ES paramos gavimo paslaugos (NMA);
 • Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių paslaugos;
 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paslaugos;
 • Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos ir kitos paslaugos.
 • ATK gali būti naudojamos visose gydymo įstaigose nedarbingumo ir neštumo bei gimdymo atostogų pažymėjimams pasirašyti.

Nuo 2010 metų liepos 1 d. įdiegtos naujos paslaugos VĮ Regitra ir VĮ Registrų centras:

 • transporto priemonių registravimas;
 • vairuotojų pažymėjimų išdavimas;
 • atestatų registro paslaugomos;
 • juridinių asmenų registravimas ir kitos.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha