Vizos. Leidimai gyventi Lietuvoje

Sukurta 2014.04.18 / Atnaujinta 2019.08.23 13:17

Vizų rūšys

Internetinė paraiška vizai gauti

Vizų rūšys yra šios:

  1. Šengeno viza:
    1. oro uosto tranzitinė viza (A) - viza, galiojanti vykstant tranzitu per vieno ar kelių Šengeno valstybių narių oro uostų tarptautines tranzito zonas,
    2. trumpalaikė viza (C) – viza, skirta vykti tranzitu per Šengeno valstybių narių teritoriją arba numatomam buvimui joje, kurio bendra trukmė neviršija trijų mėnesių per bet kurį šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmo atvykimo į Šengeno valstybių narių teritoriją datos.
  2. Nacionalinė viza (D) – viza, leidžianti atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje ilgiau kaip 3 mėnesius. Vienkartinė nacionalinė viza išduodama užsieniečiui, kuriam leista laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, daugkartinė nacionalinė viza išduodama užsieniečiui, kurio atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje.

Leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje

KEIČIASI LEIDIMŲ GYVENTI LIETUVOJE IŠDAVIMO TVARKA

Infomuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai dokumentus dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvoje galės pateikti tik šių kategorijų piliečiai:

  • kurie turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatyta tvarka;
  • kurie yra lietuvių kilmės;
  • kurie perkeliami įmonės viduje pagal Įstatymo 442 straipsnio nuostatas.

Pažymime, kad nurodytų kategorijų asmenims priėmimo taisyklės nesikeičia ir jie toliau priimami vadovaujantis šiuo metu galiojančiu tvarkos aprašu Visi kiti užsieniečiai dėl Leidimo gyventi išdavimo turėtų kreiptis tik Lietuvoje, į Migracijos departamentą.

Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad LR diplomatinės atstovybės daugiau dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo užsieniečiams netarpininkaus (išskyrus minėtas išimtis), o išduos tik vizas.

Daugiau informacijos: https://www.migracija.lt/index.php?177756764

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha