Konsulinio mokesčio dydžiai

Sukurta 2014.04.18 / Atnaujinta 2023.08.04 19:13
KONSULINIO MOKESČIO DYDŽIAI JAV DOLERIAIS UŽ KONKREČIAS KONSULINES PASLAUGAS
     
1. Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas 110  
2. Asmens tapatybės  kortelės išdavimas ar keitimas, kai kartu išduodamas ar keičiamas pasas 55  
3. Laikinojo paso išdavimas (taip pat 50 proc. nuolaida pasui) 55  
4. Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas  28  
5. Santuokos įregistravimas 110  
6. Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas:    
6.1. santuokos įrašą liudijančio išrašo 6  
6.2. gimimo  įrašą liudijančio išrašo (konsulinis moketis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti  įregistravus gimimą) 6  
6.3.  mirties   įrašą liudijančio išrašo (konsulinis moketis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti  įregistravus mirtį) 6  
7. Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimas 6  
8. Dokumentų dėl civilinės būklės aktų  įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų  įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas 33  
9. Dokumento pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų 22  
10. Konsulinių pažymų išdavimas 33  
11. Notarinių veiksmų atlikimas    
11.1. sandorių ir pareiškimų patvirtinimas 55  
11.2. sandorių ir pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas  110  
11.3. dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas (už puslapį) 11  
11.4. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas  11  
11.5. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas 33  
11.6. asmeninio testamento priėmimą saugoti 55  
11.7. dokumentų pateikimo laiko  patvirtinimas 33  
11.8.dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą 11  
12. Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma Apostille (už dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Už vieną dokumentą. 22  
13. Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais 22  
14. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą (per mėnesį) 33  
15.  Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą 55  
16. Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas    
16.1. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (įsk. atkūrimo, suteikimo ar atsisakymo, grąžinimo) priėmimas ir perdavimas 110  
16.2. dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas 66  
17. Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėjė įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį dvigubas konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)    
18. Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu -  50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį mokestį    
VIZOS    
Šengeno vizos 88  
Gambijos piliečiams 132  
trumpalaikės vizos (C) Ukrainos, Moldovos, Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus), Makedonijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus) bei Serbijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus)  piliečiams (vadovaujantis sutartimis) 39  
Prašymų išduoti nacionalines vizas priėmimas ir sprendimų dėl jų priėmimas 132  
Baltarusijos piliečiams  66  

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha