Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.04.18 / Atnaujinta 2022.10.03 18:54
Konsulinis veiksmas   Dydis USD
1. Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas   97
2. Laikinojo paso išdavimą (taip pat 50 proc. nuolaida pasui)   49
3. Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas    24
4. Santuokos įregistravimas   97
5. Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas:    
5.1. santuokos įrašą liudijančio išrašo   5
5.2. gimimo  įrašą liudijančio išrašo (konsulinis moketis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti  įregistravus gimimą)   5
5.3.  mirties   įrašą liudijančio išrašo (konsulinis moketis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti  įregistravus mirtį)   5
6. Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimas   5
7. Dokumentų dėl civilinės būklės aktų  įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų  įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas   29
8. Dokumento pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų   19
9. Konsulinių pažymų išdavimas   29
10. Notarinių veiksmų atlikimas    
10.1. sandorių ir pareiškimų patvirtinimas   49
10.2. sandorių ir pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas    97
10.3. dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas (už puslapį)   10
10.4. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas    10
10.5. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas   29
10.6. asmeninio testamento priėmimą saugoti   49
10.7. dokumentų pateikimo laiko  patvirtinimas   29
10.8.dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą   10
11. Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma Apostille (už dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Už vieną dokumentą.   19
12. Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais   19
13. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą (per mėnesį)   29
14.  Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą   49
15. Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas    
15.1. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (įsk. atkūrimo, suteikimo ar atsisakymo, grąžinimo) priėmimas ir perdavimas   97
15.2. dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas   58
16. Dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimas ir perdavimas   156
17. Prašymų išduoti  nacionalines vizas priėmimas ir sprendimų dėl jų priėmimas   117
18. Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėjė įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį dvigubas konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius) Dvigubas dydis ir padengiamos išlaidos    
19. Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu -  50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį mokestį 50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis  
VIZOS    
Šengeno vizos   78
trumpalaikės vizos (C) Rusijos, Ukrainos, Moldovos, Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus), Makedonijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus) bei Serbijos (išskyrus biometrinių pasų savininkus)  piliečiams (vadovaujantis sutartimis)   34
Prašymų išduoti  nacionalines vizas priėmimas ir sprendimų dėl jų priėmimas   117
Baltarusijos piliečiams  prašymų išduoti nacionalines vizas priėmimas svarstyti ir sprendimų dėl jų priėmimas   58

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha